ประกาศรับสมัครบุคลากร จำนวนหลายอัตรา ด่วน

0

ชุดที่ 1 สายปฏิบัติการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัด โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์, วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์.pdf

ชุดที่ 2 สายปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัด ส่วนงานบริหาร สำนักส่งเสริมฯ, กองนิติการ และสำนักงานสภามหาวิทยาลัย pdf

ชุดที่ 3 สายปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง สังกัด สถาบันภาษา, สำนักงานพระสอนศีลธรรม, กองวิเทศสัมพันธ์, กอง, กองวิชาการ และวิทยาลัยพระธรรมทูต pdf

ชุดที่ 4. สายวิชาการ จำนวน 3 ตำแหน่ง สังกัด โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา pdf

ชุดที่ 5 สายวิชาการ จำนวน 4 ตำแหน่ง สังกัด วิทยาลัยพระธรรมทูต, โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา และคณะมนุษยศาสตร์ pdf

ชุดที่ 6 สายวิชาการ จำนวน 5 ตำแหน่ง สังกัด ภาควิชาสังคมและมนุษยวิทยา, ภาควิชาจิตวิทยา และภาควิชาพุทธศาสตร์ pdf

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม