แจ้งการส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ ๑ (๖ เดือนแรก) วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

0

แจ้งนิสิต รุ่น 61 ที่ยังไม่ดำเนินการส่งรายงานการปฏิบัติศาสนกิจครั้งที่ 1 กรุณาส่งภายใน 15 ต.ค. 58 นี้ โหลดแบบฟอร์ม และแบบประเมิน พร้อมรวมผลมาส่งด้วยตามนี้ ลิงค์: https://goo.gl/NISjo7

/กลุ่มงานบริการการศึกษา (กิจการนิสิต) พระมหาณรงค์ศักดิ์ ฐิตญาณเมธี นักวิชาการศึกษา

12119056_709385215861437_7364237315818258139_n (1)

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม