สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล

0

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัล “เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง” แด่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวันสถาปนา สนง.ป.ป.ช. ครบรอบ ๑๖ ปี โดยมี รศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มจร.เป็นตัวแทนรับมอบ ๑๗ พ.ย.๒๕๕๘

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม