7 Eleven ร่วมกับ มจร. แสตมป์สร้างวัด สร้างโรงพยาบาล รับบุญ ๒ ต่อ

0

ขณะนี้ 7 Eleven ได้ออกเเคมเปญ “บริจาค แสตมป์ รับบุญ ๒ ต่อ ได้ทั้งเป็นผู้ให้ ทั้งการศึกษา และศาสนา ทุกดวงแสตมป์ 7 Eleven จะเปลี่ยนเป็นเงิน เพื่อมอบให้”

บุญต่อที่ ๑. สมทบทุนสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ วังน้อย อยุธยา
กองทุนเพื่อเป็นที่ศึกษาและจำพรรษาของพระนิสิตนานาชาติ วัดนานาชาติ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บุญต่อที่ ๒ บริจาคให้กับกองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อรวบรวมเงินทุนในการซื้อเครื่องมือแพทย์ และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแพทย์ศิริราชพยาบาล

อย่ารอช้า ได้บุญง่ายๆ เพียงแค่ติดสแตมป์ 7 Eleven ไว้ที่โปสเตอร์รับบริจาค ภายใน7 Elevenทุกสาขา

#‎ช่องทางการบริจาค‬#
เพียงนำแสตมป์ 7 Eleven ของท่านไปติดโปสเตอร์รับบริจาค ภายในร้าน 7 Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ สามารถบริจาคได้ทั้ง แสตมป์ ๑ บาท และแสตมป์ ๓ บาท โดยบริจาคแสตมป์ จะมีมูลค่าเท่ากับดวงแสตมป์ที่ติด

* หมายเหตุ * ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ได้ชื่อว่า “วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ” ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘

Share.

About Author

นพดล เพ็ญประชุม