Browsing: สารอธิการบดี

สารอธิการบดี 12391975_1020543238010254_609904054789380777_n

การเตือนตนเองเป็นเรื่องสำคัญมากในการปรับเปลี่ยนชีวิตของเรา โดยเฉพาะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพราะในปีใหม่อาจมีสิ่งดีงามรอเราอยู่มากมาย แต่ถ้าเราไม่มีการเตรียมตัวเพื่อรับสิ่งที่ดีงามที่จะเข้ามาสู่ชีวิต บางทีสิ่งดีงามเหล่านั้นก็จะผ่านเลยเราไปก็ได้ โอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อย และเมื่อโอกาสดีมาถึง ปรากฏว่าเราไม่พร้อมที่จะรับสิ่งดีงามที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราจึงตกขบวนรถไฟอยู่เรื่อยไป ดังนั้น ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างนี้ จึงเป็นเวลาที่ดีสำหรับเตรียมตัวให้พร้อม ซักซ้อมให้ดี เข้าไปสู่ชีวิตใหม่ในปีใหม่  ตามคติฝรั่งที่เริ่มนับปีใหม่จากเดือนมกราคม…

สารอธิการบดี 14402304191440230434l

ในนามของ คณะสงฆ์ที่รับอาราธนามาในพิธีบำเพ็ญมหากุศลครั้งนี้ขอ อนุโมทนาต่อคณะรัฐบาล กรุงเทพมหานคร และประชาคมราชประสงค์ ซึ่งในที่นี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์ สุขุมพันธุ์ บริพัตร…

สารอธิการบดี Jamnong

ศาสตราจารย์พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต เป็นบุคคลสำคัญที่ได้สร้างคุณูปการมากมายให้กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช วิทยาลัยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาเป็นนิสิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๐พลังแห่งบุคลิกภาพของท่านอาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐที่มีต่อการหล่อหลอมวัฒนธรรมองค์กรของมหาจุฬาฯก็คือสิ่งที่เรียก กันว่าเลือดรักมหาจุฬา ฯ ท่านอาจารย์สำเร็จ…

สารอธิการบดี __2_541

ปี ๒๕๕๔ เป็นปีที่คนไทยขวัญกระเจิงเพราะน้ำมาทุกทิศทุกทางเกินกว่าจะป้องกันได้ทันท่วงที พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคำว่า “ขวัญ” ไว้ว่า “สิ่ง ที่ไม่มีตัวตน เชื่อกันว่ามีอยู่ประจําชีวิตของคนตั้งแต่เกิดมา ถ้าขวัญอยู่กับตัวก็เป็นสิริมงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถ้าคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากร่างไป ซึ่งเรียกว่า…

สารอธิการบดี __2_541

ขอถวายความเคารพ และแสดงความนับถือแด่พระเถรานุเถระ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และเพื่อนสหธรรมิกทุกรูป  และขอเจริญพรผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตฝ่ายคฤหัสถ์และสาธุชนทุกท่าน วันนี้ จะเป็นวันที่ประทับอยู่ในความทรงจำของพวกเราไปอีกนานเท่านาน พวกเราชาวมหาจุฬาฯนับหมื่นรูป/คนได้มาประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุม…

1 2